Matemaatika

Colinear süsteem ja näited

The kolinäärsed vektorid Need on üks olemasolevatest vektoritest. See on nende vektorite kohta, mis on samas suunas või tegevussuunda. See...

Vorm x ^ 2 + bx + c (koos näidetega)

Enne õppimise lahendamist vormi x ^ 2 + bx + c trinoom, ja isegi enne trinoomia mõiste tundmist on oluline...

Tasapinnalised kolmnurga omadused, valem ja pindala, arvutus

A võrdkülgne kolmnurk Tegemist on kolmepoolse polügooniga, kus kahel neist on sama mõõtmine ja kolmandal küljel erinev mõõtmine. Seda viimast...

Skaala kolmnurga omadused, valem ja piirkonnad, arvutus

A skaleeni kolmnurk See on kolmepoolne hulknurk, kus kõigil on erinevad mõõtmised või pikkused; sel põhjusel antakse talle nimi skaleen,...

Võrdsed kolmnurgad, omadused, valemid ja piirkond

A võrdkülgne kolmnurk see on hulknurk, millel on kolm külge, kus kõik on võrdsed; see tähendab, et neil on sama...

Ägeda nurga kolmnurga karakteristikud ja tüübid

The kolmnurgad on need, mille kolm sisemist nurka on teravad nurgad; see tähendab, et iga nurga mõõtmine on väiksem kui...

Ümberkujundatud Laplace'i määratlus, ajalugu, mis see on, omadused

The transformeeritud Laplace'ist on viimastel aastatel inseneriteaduse, matemaatika, füüsika, teiste teadusvaldkondade uuringutes väga olulise tähtsusega ning lisaks teoreetilise huvi pakkumisele...

Isomeetrilised muundamised Koostis, tüübid ja näited

The Isomeetrilised muundumised need on teatud näitaja asukoha või orientatsiooni muutused, mis ei muuda selle vormi ega suurust. Need muundamised...

Binomiaalne teoreemide demonstreerimine ja näited

The binomiaalne teoreem on võrrand, mis ütleb meile, kuidas arendada vormi väljendust (a + b)n mõnele loomulikule numbrile n. Binomiaal...