Sotsiaalsed oskused

Afektiivsed sidemed, kuidas nad arenevad, tüübid, näited

The afektiivsed võlakirjad nad on sügavad ja püsivad sidemed, mis ühendavad ühe inimese teise ja ruumiga. See on nähtus, mis ilmneb enamikus...

Hägususe omadused, põhjused ja kuidas seda ületada

The pelgus see on käitumisstruktuur, mida iseloomustavad kommunikatiivsed raskused ja sotsiaalne pärssimine. Kuid see ei ole haigus ja seda saab...

Alternatiivsed ja täiendavad sidesüsteemid (SAAC)

The Augmentatiivsed ja alternatiivsed sidesüsteemid (SAAC on edaspidi) on need seadmed või süsteemid, mis aitavad ja võimaldavad suhtlemisraskustega inimestel suhelda...

Omaduste tunnus, tähtsus ja näited

The kuuluvustunne Tegemist on identiteeditundega konkreetse grupiga, mis võib ulatuda spordimeeskonnast institutsioonini või terviklikku ühiskonda. See põhineb inimvajadusel liikmeks astumiseks, mida Maslow...

Mis on sotsiaalne tundlikkus?

The sotsiaalset tundlikkust see on üksikisiku võime tuvastada, tajuda ja mõista sotsiaalse suhtluse signaale ja kontekste. See tähendab, mil määral...

Mis on sotsiaalne mõju?

Termin sotsiaalne mõju viitab üksikisiku kohtuotsuste, arvamuste või hoiakute muutumisele, mis puutub kokku teiste inimeste otsuste, arvamuste ja hoiakutega.Sotsiaalse mõju...

Mis on agressiivsus?

The agressiivsus see on sotsiaalne suhtlus, mis on sageli kahjulik, mis on mõeldud kahju tekitamiseks teisele inimesele. See võib toimuda...

Sotsiaalpsühholoogia ajalugu, uurimisobjekt, valdkonnad ja esindajad

The sotsiaalpsühholoogia on distsipliin, mis vastutab teiste inimeste kohaloleku (kas reaalse või kujuteldava) mõju uurimise eest üksikisiku mõtetele, käitumisele ja emotsioonidele teaduslikul...

Sotsiaalpraktika keele tüübid ja tavad

The sotsiaalsed tavad Need on harjumused ja viisid, kuidas teha ühiskonnas loodud asju ja mida kõik selle elanikud praktiseerivad samal viisil. Need...