Vaimse väärtuse määratlus ja näitedThe vaimsed väärtused on mõisted, mis võimaldavad inimestel luua suhte ühe või mitme jumalusega. Inimene arendab neid väärtusi kogu oma elu jooksul, kui ta saab moraalset koolitust, kuna need väljenduvad kultuuri poolt heaks kiidetud headeks käitumisteks ja tavadeks.

Tavaliselt on teoloogiaga kõige enam ravitud vaimsed väärtused harmoonia, tõde, heategevus, usk ja lootus. Need väärtused on defineeritud kui põhilised, et inimene saaks luua sügavad suhted jumalaga väljaspool inim- ja materiaalset tasandit (Miller & Miller, 2009).

Üldiselt keskenduvad vaimsed väärtused nendele asjadele, mis aitavad kaasa inimeste vaimsele arengule, ilma et neil oleks mingit seost materjali tasandiga.

Nad on inimeste mõjususe mõttes väga mõjukad ja mõjutavad nende omavahelist seost (Sanders, 2010).

Vaimsete väärtuste põhiomadus on see, et nad on seotud usuliste veendumustega ja selles mõttes võimaldavad nad olla jätkusuutlikud suhted inimeste ja jumala vahel. Nad otsivad üksikisiku paranemist üleloomulikul tasandil.

Väärtused esindavad inimkonna poolt tuhandeid aastaid omandatud teadmiste olemust ja kvintessentsi. Väärtused annavad inimesele teadmised, mida neil on vaja kasvada, areneda ja areneda pidevalt.

Väärtused on vaimsed võimed, mis suunavad energiat kõrgemale isikliku eneseteostuse tasemele (Science, 2017). Samuti võite olla huvitatud sellest 100 inimese väärtusest.

5 kõige levinumat vaimset väärtust

1- Harmoonia

Elu on tavaliselt täis vastuolusid, konflikte ja erimeelsusi. Vaim on üksus, mis peab põhinema harmoonial. Sel viisil töötame oma elu harmoonias väljendades ja pidades vaeva, et saavutada vaimse teadlikkuse seisund.

Kui see harmoonia on saavutatud, avaneb vaim ootamatutele võimalustele, teadvuse laienemisprotsess väljaspool füüsilist taset ja inimene kogeb püsivat rõõmsat seisundit, millel on võime avastada oma reaalsust muul viisil ja omandada paremaid teadmisi.

Harmony võimaldab inimestel soovida heaolu kõigi nende ümbruses. See on rahu ja täiuslikkuse seisund, mis võimaldab hingel juhtida õnne.

Näide harmooniast on näha, kui üksikisik on pühendunud sellele, mis teeb temast õnnelikuks ja omakorda püüab teisi inimesi õnnelikuks teha.

2 Tõde

Tõde on jumalikkuse viimane väljendus. Tõde on sisuliselt reaalsus. Et olla tõelisi mõtteid, peavad nii sõnad kui ka tegevused olema kooskõlas meie ülejäänud eluga järjekindlalt, ainult nii saame jõuda suurema teadvuse seisundini.

Ausalt öeldes ei räägi ta lihtsalt tõtt, vaid on täiesti läbipaistev meie hoiakute ja hoiakutega elu suhtes.

Sel viisil öeldakse, et kõik asjaolud elavad paindumatult tõsi, võimaldades hingel tõusta üle inimese teadvuse tasandi, jõudes vaimse kõrguseni.

Tõe vaimse väärtuse järgi elamine on elada järjekindlalt. Näiteks kui me usume tugevalt millesse, tegutseme me oma veendumuste järgi ja ei ole nendega vastuolus (Stapledon, 2014).

3 - Heategevus

Vaimne areng tähendab ego piiride ületamist. Ego hoolib ainult oma heaolu ja rõõmuga. Et tõeliselt muuta meie elu orientatsiooni, peame muutuma egost vaimus.

Paljudel juhtudel on normaalne näha, et tegelikkuses aitab inimene teisele, oodates midagi vastutasuks. Need tegevused ei ole heategevuslikud ja otsivad vastutasuks armastust, materiaalset kaupa või soosib.

Heategevus tähendab, et me ei tunne end kõrgemalt ega anna teistele, mida nad vajavad oma elu paremaks tundmiseks. Heategevus toob tõelist ja sügavat rõõmu selle eest, et teeme teistele inimestele head, ilma et oleks teadlik sellest, mis toimub.

Seda vaimset väärtust mõistetakse kui kaastunnet meie reaalsusele võõras inimese suhtes. Ta püüab tunda teise valu, kui see oleks nende oma, otsida selle valu parandamiseks, ootamata midagi tagasi (Jesús, 2015).

4- Usk

Uskut peetakse sageli teaduskonnaks ja mitte väärtuseks. Mõistus võib siiski aktsepteerida usu ideed ja muuta see dünaamiliseks elu põhimõtteks. Usku kirjeldatakse kui hinge teadmisi, mida meeles pole veel.

Kõik, mida me elus teeme, nõuab usku millesse, meie võimetesse, tehnoloogiasse, seadustesse, teiste inimeste aususesse ja väärtustesse..

Sageli piiravad meie usku meie minevikukogemused ja valmisolek usaldada teisi.

Et usk oleks osa inimese vaimsetest väärtustest, peame kõigepealt muutma oma enesekindlust, teisi inimesi, raha või materiaalset elementi meie vaimule. Kui te usaldate vaimu, mõistate te kõrgema reaalsuse elu.

Usk on ülekaalukas kinnitus, et on olemas kõrgem jumalus, kes on valmis andma oma isiklikku arengut ja heaolu.

Sel põhjusel aitab usu väärtus inimestel leevendada nende muresid, mitte kaotada lootust ja elada ilma hirmuta (Venemedia, 2014).

5 - Lootus

Lootus on vaimne väärtus, mis mängib olulist rolli sellistes religioonides nagu katolik ja kristlane.

Vaimsel tasandil põhineb see väärtus veendumusel, et inimeste vaim ei ole efemerne element, vaid ületab üleloomuliku tasandi pärast surma.

Väljaspool kristlikku religiooni on lootus rohkem kui vaimne väärtus ja seda peetakse ka isiklikuks väärtuseks, mis annab inimestele võimaluse elada elu optimistlikult, suunates energiat eesmärkide saavutamisele.

See on mootor, mis võimaldab meil avada ja ehitada teid, mis viivad meid sellega, mida me kaua ootame. See on võimalus unistada ja tegutseda elu mootorina.

Viited

  1. Jeesus, A. (6. detsember 2015). Juurdepääs Jeesusele. Välja otsitud mis on kristlikud väärtused: access-jesus.com.
  2. Miller, D., & Miller, W. (16. aprill 2009). Shine! Vaimse väärtuse põhjal saadud inimesed on inimväärtused: info.shine.com.
  3. Sanders, N. (30. september 2010). Atlasühing. Välja otsitud vaimsetest väärtustest: atlassociety.org.
  4. Teadus, H. (2017). Human Science. Välja otsitud vaimsetest väärtustest: humancience.wikia.com.
  5. Stapledon, O. (2014). Mis on "vaimsed" väärtused? Adelaide: Adelaide'i ülikooli raamatukogu.
  6. (8. juuli 2014). Venemedia. Saadud vaimsete väärtuste määratlusest: conceptdefinicion.de.