Teatise ületamine 8 Selle tähtsuse põhjusedThe kommunikatsiooni transtsendentsus See seisneb selles, et see on viis, kuidas ideid ja teavet edastatakse ühelt inimeselt teisele, isegi kui partnerid ei ole samas ruumis või ajavahemik.

Suhtlemine on üks tähtsamaid protsesse inimeste poolt. Tänu sellele saab selgitada iga inimese meele sisu, mõistmist.

Tänu sellele arusaamale, et inimesed lähenevad, mõistavad ja loovad suhteid. Kommunikatsioon on iga operatiivse organisatsiooni alus: paarist ja perekonnast, ettevõttest või ühiskonnast.

Kuigi kogu kommunikatsiooniprotsess on oluline, on vaja rõhutada vahetatava teabe rolli.

Nimetatud teavet ei edastata ainult saatjalt vastuvõtjale, vaid seda analüüsib ka viimane; sel viisil eelistatakse õppeprotsessi.

8 suhtluse tähtsust

Suhtlemine on inimese jaoks oluline element. See protsess on ühiskonda nii ümbritsetud, et see on peaaegu peegeldus.

See tähendab, et mitu korda inimesed suhtlevad ilma peatumata, et arvata, et nad teevad kommunikatiivset tegevust.

Järgnevalt kirjeldatakse kommunikatsiooni olulisuse olulisemaid põhjuseid:

1 - Infovoog

Kommunikatsioon on pidev infovoog üksikisikust teise. See on väga oluline, sest sel viisil on tagatud, et teadmised ei sure koos inimesega, vaid et see edastatakse põlvest põlve..

Näiteks uuringud Aristotelese (Kreeka filosoof, 384-322 eKr) on teatatud praeguste põlvkondade kaudu kirjalikult ja tõlkimine.

Mõnel juhul on infovoog ühesuunaline. See tähendab, et saatja edastab ideed ühele või mitmele vastuvõtjale. Kuid vastuvõtjad ei saa saatjale vastata.

See on suhtlusviis, mis tavaliselt luuakse massimeediaga (ajaleht, televisioon, raadio). Tuleb märkida, et tehnoloogiliste edusammudega töötades püüavad need meedia olla interaktiivsemad.

2. Õppimine

Õppimine on kommunikatsiooni üks tagajärgi. See toimub tänu teabevoolule. See element on asjakohane, sest selle kaudu saavad ühiskonnad edasi liikuda.

Kui inimene suhtleb, omandab tahtlikult või passiivselt teadmisi.

Näiteks klassiruumis luuakse suhtlusprotsess õpetaja ja õpilaste vahel. Teabevahetus toimub ja seda õpetatakse tahtlikult.

Passiivse õppimise juhtum tekib siis, kui romaani loetakse ja autor annab tõelise informatsiooni. Sel viisil on teadmised omandatud ilma seda teadmata.

3 - inimsuhete areng

Suhtlemine võimaldab luua sidemeid inimeste vahel, mis soodustab inimsuhete arengut.

Kommunikatsiooniprotsessi käigus tekkinud ideede, teadmiste ja arvamuste vahetus võimaldab inimestel üksteist paremini mõista. Sellest järeldub, et suhtlemine on ühiskonna arengu alus.

Lisaks sellele, kui suhted on loodud, aitab kommunikatsioon säilitada ka üksikisikute vahelise ühtekuuluvuse.

4 - ideede näitus ja selgitus

Paljudel juhtudel palutakse inimestel selgitada põhjuseid, miks nad teataval viisil tegutsevad või omavad teatud arvamust. Nendel hetkedel on tänu kommunikatsioonile võimalik mõtte sisu avaldada.

Siis saab üksikisik kommunikatsiooni kaudu oma ideid teada anda ja vajadusel neid selgitada.

5. Grupitegevuse planeerimine ja korraldamine

Tõhus kommunikatsioon on üks grupitegevuse planeerimise ja korraldamise vajalikke aspekte.

Kommunikatiivse protsessiga saavad inimesed jõuda kokkuleppele, mis võimaldab neil kergemini ja kiiremini teatud ülesandeid arendada.

Näiteks on ettevõttes suhtlemine osakondade vahel hädavajalik, et igaühe jõupingutusi oleks võimalik koordineerida. Sel viisil maksimeeritakse organisatsiooni suutlikkus ja tootlikkus.

6. Otsuste tegemine

Otsustamist soodustab teabevahetusest saadud teabe vahetamine.

Kui inimesed panevad oma ideed ühiselt kokku, saavad nad tunda sama aspekti erinevaid tahke. See teave muudab lihtsamaks valida erinevate võimaluste vahel, mida saab esitada sama probleemi lahendamiseks.

7. Juhtimise alus

Tõhus suhtlemine loob juhid. Isik, kes on võimeline oma arvamust edasi andma ja teisi mõistma, et ta saab liidriks.

Sellele lisandub suhtlus juhtide ja nende järgijate vahel. See võimaldab omavahel vahetada ideid, et alluvad saaksid vajaduse korral liidrit nõustada või vastupidi.

Nii saab juht oma järgijate usalduse, kõrvaldab takistused, mis nende vahel võivad esineda, ning soodustab ühiste eesmärkide saavutamist..

8- Motiveeriv element

Lisaks ideede vahetamise võimaldamisele võib kommunikatsioon olla motivatsiooni allikas.

Kõige ilmsem näide sellest on kuulsad motiveerivad kõnelused, mis julgustavad inimesi oma unistusi täitma.

Kuid meie igapäevaelus leiame igapäevaseid olukordi, kus ilmneb, kui oluline on kommunikatsioon motiveeriva elemendina.

Näiteks kui sõbrale antakse nõu, kui inimene õnnitleb nende saavutuste eest või kui keegi on öelnud, et ta jätkab tööd hoolimata raskustest.

Viited

  1. Teabevahetus: tähendus, eesmärk, tähtsus ja põhimõtted. Välja otsitud 27. septembril 2017 saidilt yourarticlelibrary.com
  2. Teabevahetuse tähtsus. Välja otsitud 27. septembril 2017, aadressilt uic.blackboard.com
  3. Teabevahetuse tähtsus organisatsioonis. Välja otsitud 27. septembril 2017, aadressilt managementstudyguide.com
  4. Hea suhtlemise tähtsus. Välja otsitud 27. septembril 2017, aadressilt michaelpage.co.uk
  5. Mis on kommunikatsioon? Välja otsitud 27. septembril 2017. aastal
  6. Miks on kommunikatsioon oluline? Välja otsitud 27. septembril 2017, careesearch.com.au
  7. Miks on kommunikatsioon oluline inimelule? Välja otsitud 27. septembril 2017, hopespeak.com